RF 200

45,90 €
Technické údaje
Hmotnosť0,45kg

Technická špecifikácia
Na skúšanie a plnenie pneumatík. Manometer s gumenou ochranou. So zástrčným ventilom. Úradne ciachovaný (vrátane ciachovacieho poplatku).
Príslušenstvo